By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Texnika. Texniki elmlər


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Həbibbəyli İsa : Duzdağ mozaikası
Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəi olan Naxçıvan diyarındakı qədim duz mədənlərində aşkar olunmuş tapıntılardan, aşkar olunan arxeoloji materiallardan, Naxçıvanın duz yataqlarından bəhs edilmiş, həmçinin duz mədənlərinə aid məqalələr və şeirlər toplanmışdır.