By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Texnika. Texniki elmlər


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi  : 27-30 sentyabr 2005-ci il tarixlərdə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının tədbirlər planına əsasən Naxçıvan şəhərində keçirilən "Kənd rabitəsi: inkişaf və istismar problemləri" mövzusuna həsr olun
Kitabçaya seminarın işinə aid təbrik nitqləri, müsahibələr və fotoşəkillər, əlavə olunan kompakt diskə(CD) isə çıxışlar və təqdimatlar daxil edilmişdir.
Hümbətov Əlövsət : Azərbaycan rabitəsi müstəqillik dövründə 1991-2001
Kitabda milli rabitənin əsas inkişaf istiqamətləri, texniki və iqtisadi göstəriciləri, debitor və kreditor borcları, dövlət büdcəsinə ödəmələr, investisiya qoyuluşları, ölkəmizdə milli radio və televiziya yayımının əhatə dairəsi, Azərbaycan markaları, rabitə obyektlərinin açılışlarında möhtərəm prezidentimizin çıxışları, Naxçıvan Muxtar Reapublikasının telekommunikasiya sisteminin tamamilə yenidən qurulması haqqında məlumatlar verilir
Zeynalov Cavanşir, Həsənli Həsən, Əliyev Məftun : İnformatika
Kitabda İnformatikanın əsas anlayışları, EHM - lərin yaranma tarixi və inkişaf mərhələləri, fərdi kompyuterlərin arxitekturası və struktur sxemi, alqoritmləşdirmə, kompyuterlərin proqram təminatı, əməliyyat sistemləri, verilənlər bazası, kompyuter və internet şəbəkələri haqqında yazılmaqla, onların hər birinə uyğun testlər hazırlanmışdır.
İsmayılov Məftun, Məmmədov Elşən : Proqram paketlərindən istifadə etməklə riyazi məsələlərin həlli (Dərs vəsaiti)
Kitabda Mathcad-12, Matlab-7 proqram paketləri haqqında məlumat verilmiş, bu paketlərin riyaziyyatın müxtəlif sahələrinə tətbiqinin üsulları şərh olunmuş, həmçinin bu üsulların tətbiqi ilə misalların həlli verilmişdir.