By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Texnika. Texniki elmlər


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kazımov Məhbub : Naxçıvan Muxtar Respublikasının külək enerji ehtiyatları və ondan istifadə üsulları
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində mövcud olan küləklərin tükənməz enerji ehtiyatları hesablanmışdır. Bu enerjidən istifadə edilməsi yolları araşdırılmış, ondan səmərəli istifadə olunması yolları göstərilmişdir.