By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Filologiya. Bədii ədəbiyyat


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rzayev Məmməd : Müasir şəxsiyyət (sosial-fəlsəfi təhlil)
Monoqrafiyada şəxsiyyət probleminin kompleks sosial - fəlsəfi təhlili verilir,onun müasir xarakterinin səciyyəvi cəhətləri araşdırılır.Ölkəmizdə milli müstəqillik şəraitində gedən sosial proseslərin müasir şəxsiyyətin formalaşmasına və inkişafına göstərdiyi təsirin əsas istiqamətləri açıqlanır,vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlətin yaradılması prosesində şəxsiyyətin siyasi, iqtisadi və mənəvi fəallığının artdığı, onun azadlıq və məsuliyyətinin yeni səviyyəyə yüksəldiyi fikri əsaslandırılır.