By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Filologiya. Bədii ədəbiyyat


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azərbaycan Respublikası  : Azərbaycan-Tolerantlıq məkanı (Azərbaycan, İngilis, Rus, Ərəb dillərində)
Kitab Azərbaycan dövlətinin din siyasəti, tarixi köklərə malik olan çoxkonfesiyalılığın qorunması üçün əlverişli şəraitin və dini icmalar arasında dialoqun yaradılmasına, ictimai problemlərin birgə həllinə yönəldilmişdir
Bünyadov Ziya : Dinlər, təriqətlər, məzhəblər
Bu kitabda ilk dəfə olaraq dinlər, təriqətlər, məzhəblər, tarixi din xadimləri və s. haqqında çox qiymətli məlumatlar verilir
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : İslamda müdrik kəlamlar
Kitabda Hz. Məhəmmməd (s.ə.v) və Hz. Əlinin elm və təhsil, ata və anaya hörmət, ədəb qaydaları, dostluq, ailə münasibətləri, idarəetmə və ədalət, vətən və şəhidlik zirvəsi haqqında söylədikləri müdrik kəlamlar toplanmışdır.
Bağırov Feyruz : Nuh yurduna ziyarət
"Nuh yurdu" adlanan qədim Naxçıvan diyarının tarixi keçmişindən günümüzədək xəbər verən mənəvi inanc yerləri-pirlər və ziyarətgahlar, tarixi arxeoloji abidələrdən bəhs edir
Силантьев Р.А. : Энциклопедия ислам в современной России
Тематическая энциклопедия " Ислам в современной России" является первым изданием, дающим полную историко-географическую характеристику исламского сообщества России в целом и каждой из его региональных общин в частности.