By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Filologiya. Bədii ədəbiyyat


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vəkil Əli (tərtib edən) : Ana (dedim, qarşımda gözəl bir səhnə açıldı)
Kitaba Azərbaycan ədəbiyyatında və eləcə də digər xalqların poeziyasında qədim zamanlardan bugünədək ana haqqında yazılmış şeirlər daxil edilmişdir. Bu şeirlərdə övlad, ana, valideyn sevgisi,Vətən və onun tükənməyən istəyi poetik hisslərlə naxışlanır, anaya olan sonsuz məhəbbətdən söz açılır.
Mirzə Mikayıl (toplayıb tərtib edəni, layihənin və ön sözün müəllifi) : Azərbaycan oxusun. Şerlər və poemalar
Bu kitabda toplanmış şeirlər 80 illik ömrünü şərəflə yaşamış, Azərbaycanın, türk dünyasının, bəşəriyyətin böyük oğlu Heydər Əliyevə olan sonsuz sevgilərdən zərrələrdir. Kitabda Azərbaycanın qüdrətli şairi Xəlil Rza Ulutürkdən tutmuş əli təzəcə qələm, dili təzəcə söz tutan, bu yaralı yurdun ən balaca yavrusunun yazdığı şeirlərəcən hər şeydə, hər şeydə qəribə bir səmimiyyət, ümid və ən başlıcası sevgi var. Kitabda da bir neçə görkəmli şairlərin ulu öndər haqqında şeirləri verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondu  : Əlincəqala şeir, poema, pyes
Kitaba Culfa rayonundakı "Əlincəqala" tarixi abidəsinin bərpa edilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı, "Əıincəqala" Tarix-Mədəniyyət Muzeyinin açılışında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun çııxışı , Naxçıvanın yazıçı və şairlərinin şeirləri, poema və pyesləri daxil edilmişdir.
Əmrə Yunus : Əsərləri
Bu kitab Yunus Əmrə əsərlərinin ən əski və yaxşı nüsxəsi sayılan Fateh nüsxəsi əsasında tərtib edilmişdir. XIII-XIV yüzilliklər türkcəsinin həqiqi toxunulmaz xəzinəsi olduğu üçün Yunus Əmrə divanının dil xüsusiyyətləri hazırkı nəşrdə mümkün qədər qorunmuşdur.
Gəncəvi Nizami : Əsərləri
Kitabda dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin " Yeddi gözəl" və Şərq poeziyasının ən parlaq incisi sayılan" İskəndərnamə" poeması verilmişdir.
Axundova Elmira : Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman
Kitabda beş ilə yaxın gərgin zəhmət, kitab qəhrəmanının usaqlıq və gənclik dostları, qohumları və yaxınları ilə lentə alınmış yüzlərlə söhbət, tanınmış siyasi xadimlər və dövlət adamları ilə müsahibələr, DTK arxivlərində, Prezidentin şəxsi arxivlərində iş ulu öndərimizin ən dolğun və obyektiv bioqrafiyasını yaratmaq cəhdi olan romanın unikal sənədli əsasını təşkil edir.
Axundova Elmira : Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman
Kitabda beş ilə yaxın gərgin zəhmət, kitab qəhrəmanının uşaqlıq və gənclik dostları, qohumları və yaxınları ilə lentə alınmış yüzlərlə söhbət, tanınmış siyasi xadimlər və dövlət adamları ilə müsahibələr, DTK arxivlərində, Prezidentin şəxsi arxivlərində iş ulu öndərimizin ən dolğun və obyektiv bioqrafiyasını yaratmaq cəhdi olan romanın unikal sənədli əsasını təşkil edir.
Axundova Elmira : Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman
Kitabda beş ilə yaxın gərgin zəhmət, kitab qəhrəmanının uşaqlıq və gənclik dostları, qohumları və yaxınları ilə lentə alınmış yüzlərlə söhbət, tanınmış siyasi xadimlər və dövlət adamları ilə müsahibələr, DTK arxivlərində, Prezidentin şəxsi arxivlərində iş ulu öndərimizin ən dolğun və obyektiv bioqrafiyasını yaratmaq cəhdi olan romanın unikal sənədli əsasını təşkil edir.
Həbib Elman : Heydərnamə
Kitabda müəllifin ümummilli lider Heydər Əliyevin əziz və parlaq xatirəsinə həsr etdiyi şeirləri toplanmışdır.
Həbib Elman : İlham - xalqın İlhamı
Kitabda müəllifin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə həsr etdiyi şeirləri toplanmışdır.
1 - 2 - 3