By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Filologiya. Bədii ədəbiyyat


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vəliyev Sevindik, Axundov Akif : Naxçıvanın elm-sənət adamları və saz-söz ustaları
Kitabda Naxçıvanda doğulub boya-başa çatmış, orada və respublikanın mərkəzində yaşayan elm-sənət adamlarından-alim, pedaqoq, kinorejissor, memar, jurnalist, xanəndə, aşıq, aşıq şeiri tərzində yazıb-yaradan el şairlərindən, onların həyat və yaradıcılığından bəhs olunur, əsərlərindən nümunələr verilir.