By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Mədəniyyət. Elm. Maarif


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kəngərli Sübhi : C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan MR Ədəbiyyat Muzeyi
Kitab Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan MR Ədəbiyyat muzeyindən, muzeyin yaranma tarixindən, oradakı eksponatlardan bəhs edir
Kəngərli Sübhi, İsmayılova Xanım : C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədəbiyyat Muzeyində Naxçıvan Teatrının fondu
Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının 125 illik yubileyi haqqında sərəncamı ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədəbiyyat muzeyi tərəfindən hazırlanmışdır
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : Heydər Əliyev muzeyi
Kitabda Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti haqqında məlumatlar verilmişdir
Kəngərli Sübhi : Heydər Əliyev muzeylərimizin yaradıcısı və memarıdır
Bu nəşr müəllifin Muxtar Respublikada muzey işinə-muzeyşünaslığa aid 3-cü əsəridir. Əsərdə Naxçıvanda muzey quruculuğu, xüsusilə son 30 ildə muzeylərin geniş şəbəkəsinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi, dövlət başçısı Heydər Əliyevin bu sahəyə qayğı və diqqəti sənədlər əsasında şərh edilir
Əhmədli Salatın : Hüseyn Cavidin ev muzeyi
Kitab Hüseyn Cavidin Naxçıvandakı ev muzeyindən, muzeyin yaranma tarixindən, oradakı eksponatlardan, muzeyə verilmiş hədiyyələrdən bəhs edir.
Rəhimov Nizami : Naxçıvan MR Dövlət Tarix Muzeyi (məlumat-bələdçi)
Kitab Naxçıvan Mr Dövlət Tarix muzeyindən, muzeyin yaranma tarixindən, oradakı eksponatlardan bəhs edir
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi  : Naxçıvan Muxtar Respublikasının muzeyləri
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən muzeylər haqqında məlumat və şəkillər verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : Naxçıvana səyahət. Yeni dünyanın kəşfi
Kitbda ümummilli lider Heydər Əliyevin və qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvanın qədim abidələri və müasir tikililəri haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : Naxçıvana xoş gəlmisiniz!
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi, faydalı qazıntı sahələri, mineral su bulaqları, florası, faunası, tikinti materialları haqqında məlumat verilmişdir
Kəngərli Sübhi, İsmayılova Xanım : Naxçıvanda Cəlil Məmmədquluzadə muzeyləri
Kitab Naxçıvan Muxtar Respublikasının 80 illiyinə həsr edilmiş Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan MR Ədəbiyyat muzeyi, Cəlil Məmmədquluzadə ev muzeyi, Cəlilkənddə və Nehrəmdə Cəlil Məmmədquluzadə Xatirə muzeyləri işindən bəhs edir