By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Mədəniyyət. Elm. Maarif


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azərbaycan Respublikası  : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident kitabxanası
Kitabda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident kitabxanasının yaradılması, inkişafı və fəaliyyəti haqqında verilmişdir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi  : Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyi kitabların kataloqu (Tərcümə və şərh)
Kitabda Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyi qədim kitab və əlyazma nümunələrinin kataloqu öz əksini tapmışdır.
Behbudova Aypara : Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası
Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasının yaradılmasının 40 illiyinə həsr olunmuş kitabçada kitabxananın yarandığı dövrdən indiyə qədərki fəaliyyəti, onun fondları, oxucu tərkibi, kitabxanada keçirilən tədbirlər haqda müfəssəl məlumat verilir
Behbudova Aypara : Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmi kitabxanaların tarixi və inkişafı (Dərs vəsaiti)
Dərs vəsaitində Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən elmi kitabxanaların tarixi və inkişafından, fondların təşkilindən, beynəlxalq əlaqələrindən, informasiya texnologiyalarının tətbiqindən, oxuculara göstərilən müasir xidmət vasitələrindən və kitabxanalara dövlət qayğısından bəhs olunur.