By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Mədəniyyət. Elm. Maarif


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quliyev Röfət : Akademik Həsən Abdullayev (Azərbaycanda yarımkeçiricilər fizikası məktəbinin banisi. Böyük elmin sükanı arxasında. Xatirələrdə yaşayan ömür)
Akademik Həsən Abdullayev müasir Azərbaycan elminin tarixində iki böyük məktəbin: yüksək texnologiyaların əsası olan yarımkeçiricilər fizikası və elmi təşkilatçılıq məktəblərinin yaradıcısıdır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi  : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin 2008-ci ilə aid elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabat
Kitabda hesabat ilində Azərbaycan MEA Naxçıvan bölməsi bu və ya digər məsələlərlə bağlı Naxçıvan MR Ali Məclisinin və Nazirlər Kabinetinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin verdiyi qərar və sərəncamlar verilmişdir
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi  : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 2012-ci il elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında
Kitabda hesabat ilində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi, bu və ya digər məsələlərlə bağlı Naxçıvan MR Ali Məclisinin və Nazirlər Kabinetinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının verdiyi qərar və sərəncamlar verilmişdir
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi  : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 2013-cü il elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabat
Kitabda 2013-cü ildə Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsi tərkibindəki elmi-tədqiqat müəssisələrində (Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Əlyazmalar Fondu və Batabat Astrofizika Rəsədxanası) Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixi, mədəniyyəti, biomüxtəlifliyi, təbii sərvətlərinin əhatəli şəkildə öyrənilməsi istiqamətində aparılan tədqiqatlar öz əksini tapmışdır
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi  : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 2014-cü il elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabat
Kitabda 2014-cü ildə Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsi tərkibindəki elmi-tədqiqat müəssisələrində (Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Əlyazmalar Fondu və Batabat Astrofizika Rəsədxanası) Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixi, mədəniyyəti, biomüxtəlifliyi, təbii sərvətlərinin əhatəli şəkildə öyrənilməsi istiqamətində aparılan tədqiqatlar öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi  : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 2015-ci il elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabat
Kitabda 2015-ci ildə Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsi tərkibindəki elmi-tədqiqat müəssisələrində (Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Əlyazmalar Fondu və Batabat Astrofizika Rəsədxanası) Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixi, mədəniyyəti, biomüxtəlifliyi, təbii sərvətlərinin əhatəli şəkildə öyrənilməsi istiqamətində aparılan tədqiqatlar öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi  : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 2018-ci ilə aid elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabat
Kitabda 2018-ci ildə AMEA Naxçıvan Bölməsi tərkibindəki elmi-tədqiqat müəssisələrində (Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Əlyazmalar Fondu və Batabat Astrofizika Rəsədxanası) Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixi, mədəniyyəti, biomüxtəlifliyi, təbii sərvətlərinin əhatəli şəkildə öyrənilməsi istiqamətində aparılan tədqiqatlar öz əksini tapmışdır. Burada Bölmənin 2018-ci ildəki fəaliyyəti haqqında hesabat verilmişdir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2006-cı ildəki fəaliyyəti haqqında hesabat
Kitabda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında, ali məktəblərdə və sahə elmi müəssisələrində 2006-cı ildə aparılmış fundamental və tətbiqi tədqiqatların mühüm nəticələri, Azərbaycan MEA-nın fəaliyyətinin digər göstəriciləri öz əksini tapmışdır
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2009-cu ildəki fəaliyyəti və respublikanın digər elm və təhsil müəssisələrində yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin əsas nəticələri haqqında hesabat
Hesabatda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında, respublikamızın digər elm, təhsil müəssisələrində və ali məktəblərində 2009-cu ildə aparılmış fundamental və tətbiqi tədqiqatların əsas nəticələri, AMEA-nın fəaliyyətinin digər göstəriciləri öz əksini tapmışdır
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  : Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2010-cu ildəki fəaliyyəti və Respublikanın digər elm və təhsil müəssisələrində yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin əsas nəticələri haqqında hesabat
Hesabatda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında, respublikamızın digər elm və təhsil müəssisələrində 2010-cu ildə aparılmış fundamental və tətbiqi tədqiqatların əsas nəticələri, AMEA-nın fəaliyyətinin digər göstəriciləri öz əksini tapmışdır
1 - 2