By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Mədəniyyət. Elm. Maarif


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Əliyev İlham : Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. Humanitar siyasət: qəbul edilən qərarların gələcəyə yönümlülüyü
Kitabda 2003-2013- cü illərdə Azərbaycanda humanitar siyasət, qəbul edilən qərarların gələcəyə yönümlülüyü haqqında məlumatlar verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : Azərbaycan. Naxçıvan. Bu gün
Kitabda qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvanın tarixi, memarlığı, coğrafi mövqeyi, çayları, gölləri, mineral suları,flora və faunası, iqtisadiyyatı, incəsənəti, turizmi və mətbəxi haqqında verilmişdir
Шукина Ю.А. : Азербайджан
Kitabda Azərbaycan rayonlarının zəngin ehtiyatlara, qədim mədəniyyətə, tarix və arxeologiyaya, parlaq xalq sənətinə, mətbəxə malik olması haqqında məlumatlar verilmişdir.
Детлеф Моос (ред обработка) : Культурная жизнь (Федеративной Республики Германия)
Kitabda Almaniya Federativ Respublikasının mədəniyyəti, tarixi, ədəbiyyatı, teatrı, musiqisi, kino və televiziyası və s. haqqında məlumat verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : Нахчьванска Автономна Република- 90. Nakhchivan Autonomous Republic- 90.
Kitab Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı əsasında hazırlanıb və burada Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyəti, sosial-iqtisadi inkişafı və s. haqqında məlumatlar verilib.