By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    İctimai və humanitar elmlər


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naxçıvan Muxtar Respublikası  : 1997-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında
Bu kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında məlumat verilib
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : 1998-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi haqqında məlumat verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : 1999-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında məlumat verilmişdir
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : 2000-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi
Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi-inkişaf sahəsində əldə olunan bütün naliyyətləri, sənaye müəssisələrinin istehsal artımı, yerli tikinti materiallarının istehsalı haqqında qeydlər verilmişdir
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : 2001-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi
Kitabda 2001-ci ilin iqtisadi yüksəlişi, sənayesi, əsaslı tikinti və meliorasiya tədbirləri, nəqliyyat, rabitə və energetikasının inkişafının qısa xülasəsi verilmişdir
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : 2002-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi
Kitabda ölkənin sənayesi, tikinti və meliorasiyası, nəqliyyat, rabitə və energetikası haqqında qeydlər verilmişdir
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : 2003-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi
Monoqrafiyada ölkənin sənayesi, istehlak bazarı, idxal-ixracı, dövlət büdcəsi və s. haqqında məlumat verilmişdir
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : 2005-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının qısa xülasəsi
Kitabda ölkənin sənayesi, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, rabitə, kommunal təsərrüfatı və energetikası haqqında qeydlər verilmişdir
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : 2006-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının xülasəsi
Kitabdada ölkənin sənayesi, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, rabitə, kommunal təsərrüfatı və energetikası haqqında məlumat verilmişdir
Naxçıvan Muxtar Respublikası  : 2007-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının xülasəsi
Kitabda ölkənin sənayesi, kənd təsərrüfatı, sosial-mədəni inkişafı haqqında qeydlər verilmişdir
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10