By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Səhiyyə. Tibb elmləri


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

İsfəhani Hatif : Tibnamə (tərcümə və şərh)
Kitabda Naxçıvanda qədim dövrlərdən tibb elminin inkişafı, görkəmli təbiblərin formalaşması və bir sıra xəstəliklərin müalicəsi haqqında məlumat verilir.