By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Səhiyyə. Tibb elmləri


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Əliyeva Gültəkin : Cift yetərsizliyinin hamiləliyin fəsadlaşmasında və perinatal patalogiyada rolu
Kitabda ciftin əmələ gəlməsi, perinatal patologiya, dölün hipoksiyası, mamalıq praktikasında antifosfolipid sindromun klinik təzahürü kriteriyaları, plazmoferezin tətbiqi və s. haqqında məlumat verilmişdir.
Əliyeva Gültəkin, Əliyev Elvin, İsgəndərova Şəfa : Dəmir defisitli anemiyanın uşaqlarda və hamilələrdə gedişinə müasir baxış
Kitabda anemiyaların təsnifatı, hamilələrdə dəmirin metabolizmasının fərqli xüsusiyyətləri, yarımçıq doğulmuş uşaqlarda dəmir defisitli anemiyanın klinik gedişi, dəmir defisitli anemiyanın proflaktikası və s. haqqında məlumat verilmişdir.
Əliyeva Gültəkin, Həşimli İlkay : Dölün və yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyi (dərs vəsaiti)
Bu kitabda dölün və yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyi nəzərdən keçirilir. Xəstəliyin etiologiyası, təsnifatı patogenezi, klinikası, diaqnostikası, müalicəsi və s. ilə əlaqədar təhlillər aparılır, geniş məlumat verilir.