By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Səhiyyə. Tibb elmləri


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi  : Azərbaycanda səhiyyə və sosial təminat
Statistik məcmuədə Azərbaycan Respublikasında səhiyyənin və sosial təminatın vəziyyəti haqqında məlumatlar əks olunub, həmçinin əhalinin sayı, doğum, ölüm və təbii artım haqqında məlumatlar göstərilmişdir. Səhiyyə bölməsində müalicə-profilaktika müəssisələrinin şəbəkəsi, sanatoriyalar, istirahət evləri, doğum, bədən tərbiyəsi haqqında məlumatlar verilmişdir. Sosial təminat bölməsində qocalar və əlillər üçün internat evlərinin fəaliyyəti, ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında məlumatlar əks etdirilmişdir.
İbrahimov Malikəjdər, Əliyeva Gültəkin, Əliyev Malik : Sağlam qidalanmaya gigiyenik tələblər (dərs vəsaiti)
Dərslikdə əhalinin sağlamlığının formalaşmasında qidalanmanın rolu, qidalanmanın energetik adekvatlığı, mikroelementlərə təlabat normaları və s. haqqında məlumat verilmişdir.