By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Kənd və meşə təsərrüfatı


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abbasov Suliddin, Ruşanov Asəf : Genetikadan praktikum (Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti)
Genetikadan praktikum ali təhsil sisteminin bakalavr, magistr pillələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Burada xüsusən seleksiyanın əsası olan seleksiya diferensialı, genetik artım, irsən keçmə, təkrarlıq, əlamətlərin korelyativ əlaqədarlığı, reqresiya, bir və çox faktorlu dispersiya bir çox növ heyvanlara istinad olunmaqla misal və tapşırıqlarla dərin təhlil edilmişdir.