By the decree of 13-04/S dated February 17.2011 Chairman of the Supreme Majlis of Nakhchivan Autonomous Republic was established Center of Nakhchivan Study.
     

    Texnika. Texniki elmlər


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Asian Development Bank  : Nakhchivans urban water overhaul
This publication takes a closer look at these notable factors, giving special attention to the technology and design decisions that gave rise to a model urban water system.
Asiya İnkişaf Bankı  : Naxçıvan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenilənməsi
Bu kitabçada nümunəvi şəhər su təchizatı və kanalizasiya sistemini yaratmağa imkan vermiş texnologiya və layihələndirməyə xüsusi önəm verilməklə, bu amillərin hər birinə ətraflı şəkildə baxılır.