Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     


   Naxçıvan Muxtar Respublikasının Normativ Hüquqi Aktlar Toplusu. Yanvar-dekabr 2016-cı il
  28.11.2018