Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     


   Əziz Şərifin anadan olmasının 120 illik yubileyi
  17.4.2015

   17 aprel 2015-ci il tarixində kitabxanada görkəmli pedaqoq və elm xadimi Əziz Şərifin anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr edilmiş oxucu konfransı keçirilmişdir. Konfransı giriş sözü ilə kitabxananın direktoru, tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Aytəkin Qəhrəmanova açmışdır. Zal müdiri Mətanət Rzayeva "Əziz Şərifin ictimai fəaliyyəti" adlı məruzə ilə çıxış etmişdir. Zal müdiri Mehriban Mahmudova "Əziz Şərifin tərcüməçilik fəaliyyəti", kitabxanaçı Nəsibə Yıldız "Ədəbiyyatşünaslığımızın möhkəm bünövrəsini yaradan şəxsiyyət" adlı mövzularla çıxış etmişdir. Məruzə və çıxışlarda bildirilmişdir ki, professor, Əməkdar elm xadimi Əziz Şərif ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərib, XIX-XX əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının az tədqiq olunan ədəbi şəxsiyyətləri haqqında qiymətli əsərlər yazıb. Görkəmli pedaqoq və elm xadiminin 120 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin sərəncamı ədəbiyyatşünas-alimin irsinin öyrənilməsi və öyrədilməsi baxımından rəğbətlə qarşılanıb. Tədbirdə Əziz Şərif yaradıcılığındakı milli məfkurə və milli düşüncənin XX əsr Azərbaycan elmi-ədəbi və ictimai fikrinin inkişafındakı əhəmiyyətindən bəhs edilmiş, onun ölkəmizdə alim-filoloqların yetişməsindəki fəaliyyətindən danışılmışdır. Bildirilmişdir ki, Əziz Şərifin taleyində görkəmli mollanəsrəddinçi Cəlil Məmmədquluzadənin çox böyük rolu olub, onun təhsil almasında Mirzə Cəlil bilavasitə iştirak edib. Ədəbiyyatşünas-alimin Azərbaycanın görkəmli şair və yazıçılarının həyat və yaradıcılığı, onların əsərlərinin əsas məziyyətləri barədə təhlili məqalələri ədəbiyyatşünaslıq tariximizin uğurlu səhifələrindəndir. Əziz Şərifin publisistika və ədəbi tərcümə sahəsindəki xidmətləri, ona Azərbaycan ədəbiyyatının qiymətli nümunələrini rus dilinə çevirərək geniş oxucu auditoriyası qazandırmışdır. Eyni zamanda ədibin klassik rus ədiblərinin əsərlərinin də Azərbaycan dilinə tərcüməsi onun əvəzsiz xidmətlərindəndir. Onun Naxçıvan haqqında məqalələri, teatr sənətinə aid publisistik yazıları oxucuların diqqətini həmişə cəlb edib. Sonda "Əziz Şərif - 120" adlı sərgiyə baxış keçirilmişdir.Tədbirdə 36 nəfər iştirak etmişdir.