Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     


   Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 145 illiyi
  14.4.2015

   14 aprel 2015-ci il tarixində kitabxanada görkəmli ictimai xadim Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 145 illiyi münasibətilə elmi-nəzəri konfrans keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə kitabxananın direktoru, tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Aytəkin Qəhrəmanova açmışdır. Kitabxananın informasiya bölməsinin müdiri Nuridə Səfərova "Nəriman Nərimanovun maarifçilik fəaliyyəti və pedaqoji fikirləri" adlı məruzə ilə çıxış etmişdir. Kitabxanaçı Güləsər Məbudova "Böyük ictimai xadim və yazıçı", redaktor Gülşən Allahverdiyeva "Nəriman Nərimanov -145" adlı mövzularla çıxış etmişdirlər. Məruzə və çıxışlarda bildirilmişdir ki,Nəriman Nərimanovun həyat və fəaliyyəti Azərbaycan tarixinin və ictimai-ədəbi fikrinin yeni dirçəlmə dövrünə təsadüf etmişdir. Xalq içərisindən çıxmış, bütün həyatı boyu geniş və çoxcəhətli ictimai, ədəbi və siyasi fəalyyəti ilə xalqın azadlığı və səadəti uğrunda mübarizə aparmış Nəriman Nərimanov Azərbaycan maarifçi-realist və inqilabçı-demokratik ədəbiyyatın inkişafında, onun yeni mütərəqqi keyfiyyətlərlə zənginləşməsində müstəsna rol oynamışdır. N.Nərimanovun ədəbi irsi zəngindir. Nəriman Nərimanovun pedaqoji fikirlərində təhsil və tərbiyənin vəhdəti, təhsilin tərbiyəyə müsbət təsiri həyati faktlarla göstərilmişdir.O, ana dilini xalqdan uzaq salanlara qarşı çıxmaqla, onların fikrini böyük etiraz və cışğunluqla rədd edir, ana dilinin tədrisi məsələsində haqqın, ədalətin qalib gələcəyinə inanırdı. Azərbaycanda ilk pedaqoji institut yaradılması və təsis edilməsi Nəriman Nərimanovun adı ilə bağlıdır. Tədbirə fəal oxucular dəvət edilmişdir. Tədbirdə 35 nəfər iştirak etmişdir.