Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     


   2 Aprel Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü
  1.4.2015

   01 aprel 2015-ci il tarixində kitabxanada "2 Aprel Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü" adlı sərgi təşkil edilmişdir. Sərgidə 23 kitab nümayiş edilmişdir. Sərgidə "Azərbaycan övladıyam","Uşaq ayna ensiklopediyası","Uşaqlar və günəş" almanax, "Azərbaycan nağılları","Atalar sözü", "Azərbaycan bayatıları", Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası, Uşaq ədəbiyyatı “Poema və pyeslər”, Uşaq ədəbiyyatı “Şeir və hekayələr”, Uşaq ədəbiyyatı “Təmsillər”, Uşaqlar üçün ensiklopediya Kimya, Rus uşaq ədəbiyyatı, Mətanət Hüseynxan qızının “Uşaqlar sevincimizdir”, Asif Atəşlinin “Uşaq və canavar”,Firudun bəy Köçərlinin “Balalara hədiyyə”, Abdulla Şaiqin “Seçilmiş əsərləri”, Süleyman Sani Axundovun “Seçilmiş əsərləri”, Əhliman Sadiq “Leylan nənənin pişiyi” və s. kitablar nümayiş edilmişdir.Sərgi aprel ayının 3-nə qədər nümayiş ediləcək.