Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     


   Yeni kitablar
  4.11.2014

   04 noyabr 2014-cü il tarixində kitabxanada "Yeni kitablar" adlı daimi sərgi daha yeni kitablarla zənginləşdirildi. Sərgidə 22 kitab nümayiş edilmişdir. Sərgidə "Heydər Əliyev sarayı", "Heydər Əliyev adına fotoalbom", Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət (2008-2013) I c.- II c.,"Heydər Əliyev və Mədəni irs", Fəxrəddin Səfərlinin “Heydər Əliyev irsi-əbədiyaşar təlim”, “Hüseyn Cavid” dram əsərləri, Əhməd Cavadın “Sən olasan gülüstan”, Abdulla Şaiqin sözlərinə bəstələnmiş musiqi əsərləri, Xəlil Rza Ulutürkün “Seçilmiş əsərləri”, Azərbaycan xalq bayramı Novruz, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, Böyük İqtisadi Ensiklopediya, Cəfər Cabbarlının tərcümələri, Nizami Gəncəvinin “Lirika”, “Sirlər xəzinəsi”, “Yeddi gözəl”, Möhbəddin Səmədin “Şux rənglərin təranəsi”, Azərbaycan teatr antologiyası, İlham Rəhimlinin “Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı”,"Əgər Şaiq olmasaydı", M.Ə.Sabirin “Hophopnamə” və s. kitablar nümayiş edilmişdir. Sərgi daimidir, ilboyu nümayiş ediləcəkdir.