Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     


   Beynəlxalq Musiqi Günü
  1.10.2014

   01 oktyabr 2014-cü il tarixində kitabxanada "Beynəlxalq Musiqi Günü" adlı sərgi təşkil edilmişdir. Sərgidə 27 kitab nümayiş edilmişdir.Sərgidə "Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası", İ.Ştrausun "Seçilmiş valslar", İ.Kuninin "Pyotr İliç Çaykovski", Из истории зарубежной музыки, Л.Неболюбова "Музыкальная культура Германии и Австрии рубежа XIX-XX веков", И.Гивенталь "Музыкальная литература", М.Друскин "История зарубежной музыки", И.Конен "История зарубежной музыки", Т.Ливанова "История западноевропейской музыки до 1789 года", П.Кананов и И.Вулых "Зарубежная литература о музыке", "Музыка Австрии и Германии XIX века", А.Кенигсберг "Людвиг Ван Бетховен", А.Карпентьер "Музыка Кубы", Б.Доброхотов "Бранденбургские концерты И.С. Баха", Л.Бетховен Фиделио, Дж. Верди Риголетто, Ш. Гуно "Фауст",Композиторы Азербайджана.Т.1., "Азербайджанская музыка", З.Кафарова «Кероглу» Узеира Гаджибекова Звукописные материалы Грампластинки Дж. Россини "Севильский цирюльник"(опера); Дж.Пуччини "Тоска" (опера); Р.Шуман "Симфонии"; Римский-Корсаков "Царская невеста" ( опера) və s.çap məhsulları nümayiş edilmişdir.Sərginin nümayişi oktyabr ayının ortalarınadək davam edəcək.