Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     


   "Naxçıvan-bəşəriyyətin beşiyi" III beynəlxalq rəsm festivalı, Kataloq
  21.11.2018