Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     


   İlyas Əfəndiyevin 100 illiyi
  15.5.2014

   15 may 2014-cü il tarixində kitabxanada xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibətilə "İlyas Əfəndiyev -100" adlı sərgi təşkil edilmişdir. Sərgidə 25 kitab nümayiş edİlmişdir. Sərgidə İlyas Əfəndiyevin “Seçilmiş əsərləri” I-II-III cildlər, “Geriyə baxma, qoca”, “Seçilmiş əsərləri”, “Üçatılan”, “Ceyran ovu”, “Şeirə sığmayan ömür”,“Körpüsalanlar”, “Hekayələr”, “Cənub mehi”, Tofiq Əfəndiyevin “Cənub mehi”, "Azərbaycan Dramaturgiyası antologiyası" və s. kitablar nümayiş edilmişdir. Sərgi may ayının sonunadək nümayiş ediləcək.