Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     


   Abbasqulu ağa Bakıxanovun anadan olmasının 220 illiyi
  01.4.2014

   01 aprel 2014-cü il tarixində kitabxanada yazıçı, diplomat Abbasqulu ağa Bakıxanovun anadan olmasının 220 illiyi münasibətilə "A.Bakıxanov-220" başlığı altında sərgi təşkil edildi. Sərgidə ədibin həyat və yaradıcılığından, diplomatik fəaliyyətindən bəhs edən ədəbiyyatlar, qəzet,jurnal materialları nümayiş edilir. Sərgidə 18 kitab nümayiş edilir. Sərgidə A.Bakıxanovun “Seçilmiş əsərləri”, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, A.Bakıxanov Qüdsinin “Seçilmiş əsərləri”, XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası, Firidun Bəy Köçərlinin “Azərbaycan ədəbiyyatı”,XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı (Poeziya),Azərbaycan yazıçılarının həyatından dəqiqələr, F.Qasımzadənin “XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”,A.Bakıxanovun “Hind əfsanəsi”, A.Bakıxanovun “Bədii əsərləri”, F.S.Qasımzadənin XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə dair tədqiqlər, A.Bakıxanov Qüdsinin “Nəsihətlər”, A.Bakıxanovun “Əsrarul Mələkut.. kainatın sirləri”, Azərbaycan №7, 2005, Azərbaycan №2, 1971 və s.materiallar nümayiş edilir. Sərgi aprel ayının sonunadək nümayiş ediləcək.