Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     


   "Yeni kitablar" sərgisi
  1.10.2013

   01 oktyabr 2013-cü il tarixində kitabxanaya yeni kitab gəlişi ilə əlaqədar "Yeni kitablar" sərgisi daha yeni kitablarla zənginləşdirildi. Sərgidə Azərbaycan,Türk ədəbiyyatına aid 17 kitab nümayiş edilir. Sərgidə Yeganə Əsədovanın “XX əsr Azərbaycan musiqişünaslığında xalq musiqisinin tədqiqi məsələləri”,Yaşar Bedrinin “Tenha”, Şevket Süreyya Aydemirin “Tek adam”, Attila İlhanın “Qazi paşa”, Amil Əsgərovun “Musiqi tarixi”, Turqut Özakmanın “Şu çılğın türkler”,Rəşadət Əmirov, Sahib Hacıyevin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının torpaq xəritəsinin əkinçilik sistemində rolu", Əbülfəz Əsgərlinin “Məhəbbət”, Tahir Əmiraslanovun “Mətbəx dastanı”,Hamid Arzulunun “Kırık Ayna”,Söhrab Tahirin “Lirika”,Rasim Əliquliyev, Rasim Mahmudovun “İnternet mühitində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması məsələləri" və s. adlı kitablar nümayiş edilir. Sərgi daimi, ilboyu nümayiş edilir.