Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     


   Xocalı soyqırımı
  17.2.2016

   17 fevral 2016-cı il tarixində kitabxanada "Xocalı soyqırımı" adlı sərgi təşkil edilmişdir. Sərgidə 27 kitab nümayiş edilmişdir. Sərgidə Hüseyn Həsənoğlunun “Dünyanın mənfur milləti: erməni”,Ramiz Mehdiyevin “Azərbaycanlılara qarşı soyqırım gerçəklikləri", Esmira Orucovanın “Bizi əsirlikdən qurtarın”, Qiyasəddin Qeybullayevin “Qarabağ etnik və siyasi tarixinə dair”, Ataxan Paşayevin “XIX-XX əsrlərdə ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı ərazi iddiaları, soyqırımları və deportasiyalar”, Cəlal Əliyev, Budaq Budaqovun “Tarixi həqiqətin soyqırımı”, Kərim Kərimlinin “Ürəyimin şüşəsi Şuşa”, Vilayət Quliyev “Azərbaycanda erməni zülmü”, Yavuz Axundlunun “Karabağ imdat çığlığı”, Yaqub Mahmudov, Kərim Şükürovun “Qarabağ”, Fəxrəddin Cəfərovun “Erməni vəhşiliyi”, Cavid Səfərovun “Tükənməyən kin”, Nizami Məmmədov “Erməni təcavüzü və tarixi həqiqətlər”, Abdulla Mustafayev “Ermənistanın soyqırım departasiya siyasətində Naxçıvan”, İsmayıl Hacıyevin “Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri", Mirzəli Fərmanoğlunun “Tarixi saxtakarlıq və həqiqətlər”, Azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən deportasiyası, Soyqırım analardan başlanır, Erməni terroru, Xocalı Soyqırımı 20 il, Ходжалы день последний, Муртуз Садыхлы «Ответ тебе даст история», Ходжалы, Конфликт в нагорном Карабахе, Татьяна Чаладзе «Карабах: война в лицах», Роберт Аракелов «Нагорный Карабах: Виновники трагедии известны»,«Карабахская тетрадь» və s. kitablar nümayiş edilmişdir. Sərgi fevral ayının 27-dək nümayiş ediləcək.