Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     


   Konstitusiya Günü
  12.11.2015

   12 noyabr 2015-ci il tarixində kitabxanada "Konstitusiya Günü" münasibətilə "Konstitusiya dövlətin əsas qanunudur" adlı elmi-nəzəri konfrans keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə kitabxananın direktoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Aytəkin Qəhrəmanova açmış və məruzə ilə çıxış etmişdir. O, Azərbaycanda intelektual mülkiyyət hüquqlarının təminatı məsələləri mövzusunda geniş məruzə ilə çıxış etmişdir. Xidmət şöbəsinin müdiri Dilarə Əliyeva "Konstitusiya dövlətin əsas qanunudur", kitabxanaçı Nuray Paşayeva "12 noyabr Azərbaycan Respublikasında Konstitusiya Günüdür" adlı mövzularla çıxış etmişdir. Çıxışlarda bildirilmişdir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllifi olduğu, müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunun əsasını təşkil edən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruluşuna təminat verən ali hüquqi sənəddir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı əsas dövlət rəmzlərindən biri olan Konstitusiyanın müddəa və prinsiplərinə əməl etməyə borcludur. Milli müstəqillik əldə edildikdən sonra 1998-ci il aprelin 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycan Konstitusiyası əsasında hazırlanmış yeni Konstitusiyası muxtar respublikanın Ali Məclisində qəbul edilib və həmin il dekabrın 29-da Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təsdiq olunub. Konstitusiyada yüz illər boyu bəşəriyyətin əldə etdiyi mütərəqqi dəyərlər, fundamental hüquq və azadlıqlar çox geniş şəkildə öz əksini tapmış, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətin ali məqsədi kimi bəyan edilmişdir. Konstitusiyanın qəbulu ölkədə hüquqi islahatların keyfiyyətcə yeni mərhələsinin başlamasına təkan vermişdir.Tədbirdə kitabxana əməkdaşları iştirak etmişdir. Tədbirdə 34 nəfər iştirak etmişdir.