Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     


   Yeni kitablar
  24.7.2015

   24 iyul 2015-ci il tarixində kitabxanada "Yeni kitablar" adlı daimi sərgi daha yeni kitablarla zənginləşdirilmişdir. Sərgidə 22 yeni kitab nümayiş edilmişdir. Sərgidə Heydər Əliyev və insan hüquqları: əqli mülkiyyət, elm, mədəniyyət sahələrində töhfələr, İlham Əliyev “İnkişaf –məqsədimizdir”, Naxçıvan tarixi Ic.-IIc., Naxçıvan 1924-2014, Gender Azərbaycanda, Naxçıvan Muxtar Respublikasının geoloji-geofiziki və faydalı qazıntılar xəritələri Atlası, Naxçıvan Muxtar Respublikasının dərman bitkiləri, Məhəmməd Tağı Sidqi: Taleyi və sənəti, Məmməd Səid Ordubadi: Həyatım və mühitim, Tarixi mənbələrdə Nuh peyğəmbər, Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) 10 il 2002-2012, Şükür Məmmədovun “Heydər Əliyevin dövlətçilik və hüquq təlimi”, Ələkbər Cabbarlının “Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi məsələləri”, Элмира Ахундова «Гейдар Алиев личность и эпоха», Telman Abdinovun “Palitraya sığmayan rənglər”, Fəxrəddin Cəfərov, Zülfüyyə İsmayılovanın “Naxçıvanın məktəb tarixindən səhifələr”, Nizami Muradoğlunun “Baba ocağı”, Yadulla Zamanın “Azad quşa dönəydim”, Əşrəf Hümmətovun “Müəllimlər, məktəblər, tədbirlər", Loqistika terminlərinin izahlı lüğəti, "Azərbaycan-Yunesko: İnsan hüquqlarına əsaslanan tərəfdaşlıq" adlı kitablar nümayiş edilmişdir.Sərgi ilboyu kitabxanaya yeni kitab gəlişi ilə əlaqədar daha yeni kitablarla zənginləşdirlib, nümayiş edilir.