Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     


 Videolar


            Heydər Əliyev Və Naxçıvan
            Ulu torpaq
            Naxçıvan ilkin şəhər mədəniyyəti
            Həqiqət günəşi
            Naxçıvan Sirrləri
            Şərqdə doğan günəş
            Beynəlxalq simpozium
            Bayraq
            Inauqurasiya
            Umid