Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Təbiət elmləri

 
 
Kitabın Adı: Liliidae yarımsinfinə daxil olan bitkilərin sistematik icmalı və tədrisi metodikası (Naxçıvan MR materialları əsasında)  
Müəllifi:  Talıbov Tariyel
Mövzusu: Təbiət elmləri /Biologiya elmləri
Nəşriyyat: Bakı,"MBM"
Səhifə Sayı: 40
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2008
Məlumat: Kitabda Naxçıvan MR ərazisində yayılan Liliopsida yarımsinfinə daxil olan bitkilərin təsnifat spektri, təyinat işini asanlaşdırmaq məqsədi ilə əsas cinslərin orqanoqrafik sxemi göstərilmiş, bioloji taksonların latın dilində işlənməsinin bəzi aspektləri verilmişdir
Oxunma Sayı: