Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Kitabın Adı: Azərbaycan Respublikası Əhalisinin siyahıya alınması 1999- cu il  II kitab I hissə
Müəllifi:  Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi
Mövzusu: İctimai və humanitar elmlər/İctimai elmlər bütövlükdə
Nəşriyyat: Bakı,Səda
Səhifə Sayı: 746
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2000
Məlumat: Kitabda Azərbaycan Respublikasında 1999-cu il yanvarın 27-dən fevralın 3-dək keçirilmiş əhalinin siyahıya alınmasının yekunlarını əks etdirən növbəti, sayca ikinci məcmuənin 1-ci hissəsində əhalinin təhsil səviyyəsinə dair göstəricilər və müxtəlif statistik məlumatlar öz əksini tapmışdır.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur