Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Biblioqrafik vəsaitlər

 
 
Kitabın Adı: Avrasya Kurumu sempozyum bildirileri  
Müəllifi:  İvgin Hayrəddin
Mövzusu: Biblioqrafik Vəsaitlər. Məlumat nəşrləri. Jurnallar/Biblioqrafik vəsaitlər (göstəricilər, siyahılar, xülasələr)
Nəşriyyat: Ankara,BRC Basım
Səhifə Sayı: 190
Dil: Türk dili
Nəşr ili: 2008
Məlumat: Kitabda Avrasya ilə Türkiyə arasında sevgidən, dostluqdan, barışdan, mədəniyyət, turizm, əlaqələri haqqında məlumat verilmişdir
Oxunma Sayı: 1