Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Kitabın Adı: Azərbaycan Respublikası Əhalisinin siyahıya alınması 1999-cu il  III kitab I hissə
Müəllifi:  Abbasəliyev Z. ( məsul şəxs)
Mövzusu: İctimai və humanitar elmlər/İctimai elmlər bütövlükdə
Nəşriyyat: Bakı,Səda
Səhifə Sayı: 622
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2000
Məlumat: Bu məcmuədə 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasında yaşayan qadınların statistik göstəricisi verilmişdir.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur