Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

İctimai və humanitar elmlər

 
 
Kitabın Adı: Osmanlı arxiv sənədlərində Naxçıvan  
Müəllifi:  Dövlət Arxivləri Ümumi müdirliyi
Mövzusu: İctimai və humanitar elmlər/Tarix. Tarix elmləri
Nəşriyyat: İstanbul,Seçil Ofset
Səhifə Sayı: 568
Dil: Türk dili
Nəşr ili: 2011
Məlumat: Kitabda Naxçıvanın tarixi, Rusiya-İran müharibəsi haqqında, Osmanlı- Rusiya arasındakı müharibələr və s. haqqında məlumatlar verilmişdir
Oxunma Sayı: 9
    

Kitabın elektron variantı yoxdur