Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Təbiət elmləri

 
 
Kitabın Adı: Azərbaycan: ekoturizm potensialı  I cild
Müəllifi:  Məmmədov Qərib, Yusifov Elman, Xəlilov Mahmud
Mövzusu: Təbiət elmləri /İnsan və ətraf mühit
Nəşriyyat: Bakı,Şərq-Qərb
Səhifə Sayı: 361
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2012
Məlumat: Kitab Azərbaycanın ekoturizm potensialına, onun təbiəti, təbii sərvətləri və mədəni irsinə həsr edilmişdir. Azərbaycanın təbiəti və təbii sərvətləri, mədəni irsi haqqında sistemli elmi-tədqiqat və informasiya mənbəyi olan bu monoqrafiyada tarixi - mədəni abidələr, nadir-nəsli kəsilməkdə olan bitki və heyvan növləri haqqındakı məlumatlar öz əksini tapmışdır.
Oxunma Sayı: 72
    

Kitabın elektron variantı yoxdur