Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Biblioqrafik vəsaitlər

 
 
Kitabın Adı: Yol. Naxçıvan özəl sayısı  
Müəllifi:  Öz Gülağ
Mövzusu: Biblioqrafik Vəsaitlər. Məlumat nəşrləri. Jurnallar/Biblioqrafik vəsaitlər (göstəricilər, siyahılar, xülasələr)
Nəşriyyat: Ankara,Öztəpə
Səhifə Sayı: 367
Dil: Türk dili
Nəşr ili: 2009
Məlumat: Kitabda Naxçıvan şəhərinin adı və tarixi, muxtariyyat ərəfəsində erməni işğalına qarşı mübarizə və onun poetik tərənnümü, Hüseyn Cavid mənzum dramlarında vətən sevgisi, məhbəs həyatı, türk xalqlarının folklorunda ağı janrı, fəlsəfi biliyin qaynaqları və s. haqqında məlumatlar var
Oxunma Sayı: 1