Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Biblioqrafik vəsaitlər

 
 
Kitabın Adı: Hüseyn Cavid: həyat və sənət yolu  
Müəllifi:  Əsədullayeva Nuranə, İsmayılova Arzu
Mövzusu: Biblioqrafik Vəsaitlər. Məlumat nəşrləri. Jurnallar/Biblioqrafik vəsaitlər (göstəricilər, siyahılar, xülasələr)
Nəşriyyat: Bakı,"Elm"
Səhifə Sayı: 242
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2005
Məlumat: Kitabda Hüseyn Cavidin həyatı və yaradıcılığı, Hüseyn Cavid haqqında görkəmli adamların dedikləri, əsərləri və s. haqqında məlumatlar verilmişdir
Oxunma Sayı: 7