Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Filologiya məsələlərinə dair tədqiqatlar, mülahizələr və rəylər  VII cild
Müəllifi:  Mirzəyev Həsən
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Nəşriyyat: Bakı,Elm
Səhifə Sayı: 640
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2006
Məlumat: Kitabda müəllifin müxtəlif səpgidə yazılmış dissertasiyalara, kitablara yazdığı rəylərdən, özünün əsərlərinə həsr olunmuş məqalə və rəylərdən, müəllifi, redaktoru, rəyçisi olduğu proqram və kitablardan bəhs olunur.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur