Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Biblioqrafik vəsaitlər

 
 
Kitabın Adı: Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimləri. H.Ə.Əliyev Biblioqrafiya  
Müəllifi:  Məmmədova E.T, Əhmədova Ç.N
Mövzusu: Biblioqrafik Vəsaitlər. Məlumat nəşrləri. Jurnallar/Biblioqrafik vəsaitlər (göstəricilər, siyahılar, xülasələr)
Nəşriyyat: Bakı,İsmayıl
Səhifə Sayı: 128
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2002
Məlumat: Kitabda Həsən Əliyevin həyatı, elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyətinin əsas tarixləri, əsərlərinin biblioqrafiyası, elmi-populyar məqalələri, redaktə etdiyi əsərlər, dissertantlara elmi rəhbərliyı haqqında məlumat verilmişdir
Oxunma Sayı: 6