Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: "Kitabi-Dədə Qorqud": arxaik ritual semantikası  
Müəllifi:  Kamal Rüstəm
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Folklor. Folklor elmləri
Nəşriyyat: Bakı,"Elm"
Səhifə Sayı: 70
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 1999
Məlumat: Kitabda dastan laylarının açılmasında, şamançılıqla bağlı struktur elementlərin öyrənilməsində adların semantik izahı verilmişdir
Oxunma Sayı: 9