Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: "Kitabi-Dədə Qorqud" və Azərbaycan folkloru  
Müəllifi:  Əliyev Oruc
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Folklor. Folklor elmləri
Nəşriyyat: Bakı,"Elm"
Səhifə Sayı: 76
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 1999
Məlumat: Monoqrafiyada "Kitabi-Dədə Qorqud" boyları ilə nağılların oxşar motiv və süjetləri müqayisəli şəkildə təhlil olunur
Oxunma Sayı: 20