Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Azərbaycan dastanlarının struktur poetikası  
Müəllifi:  Cəfərli Məhərrəm
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Folklor. Folklor elmləri
Nəşriyyat: Bakı,"Nurlan"
Səhifə Sayı: 404
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2010
Məlumat: Bu monoqrafiya Azərbaycan dastanşünaslığına ciddi töhfədir. Ümumtürk dastançılıq ənənəsində dastanlarımızın yeri, genezisi, folklor mətni kimi strukturu, obrazlar sistemi, dastan-mif əlaqələri və başqa məsələlər elmi-nəzəri dəlillərlə şərh edilir
Oxunma Sayı: 8