Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Naşirin ölümü  
Müəllifi:  Nəcəfov İsa, Axundova Elmira
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Bədii ədəbiyyat
Nəşriyyat: Bakı,Şərq-Qərb
Səhifə Sayı: 444
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2002
Məlumat: Siyasi detektiv janrında yazılmış bu romanda sovet imperiyasının süqutu ərəfəsində başlarını itirmiş hakim dairələrin sərsəm vurnuxmaları, həmçinin əllərindən sürüşüb çıxan hakimiyyəti saxlamaq naminə o zamankı SSRİ rəhbərliyinin və xüsusi xidmət orqanlarının istifadə etdikləri çirkin üsullar öz əksini tapmışdır.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur