Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Seçilmiş əsərləri  I cild
Müəllifi:  İbrahimbəyov Maqsud
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Bədii ədəbiyyat
Nəşriyyat: Bakı,AVRASİYA PRESS
Səhifə Sayı: 392
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2007
Məlumat: Görkəmli yazıçı M. İbrahimbəyovun seçilmiş əsərlərindən ibarət ikicildliyinin birinci cildinə onun müxtəlif illərdə yazdığı povestləri daxil edilmişdir.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur