Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının dili  
Müəllifi:  Dəmirçizadə Ə
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Dilçilik
Nəşriyyat: Bakı,"Elm"
Səhifə Sayı: 140
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 1999
Məlumat: Təqdim edilən kitabda dastanın Azərbaycan dilinin ilk təşəkkül dövrünü aydınlaşdıran zəngin və dolğun mənbə olduğu açıqlanır
Oxunma Sayı: 25