Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Azərbaycan bayatıları  
Müəllifi:  Abdulla Bəhlul, Babazadə Qızılgül
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Folklor. Folklor elmləri
Nəşriyyat: Bakı,"XXI"-yeni nəşriyyat evi
Səhifə Sayı: 304
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2004
Məlumat: Bayatılar Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatından yazılı ədəbiyyata da keçmişdir. Obrazlarının yeniliyi, qeyri-adiliyi ilə səciyyələnən, hikmət yükü ağır, məna və mətləbcə zəngin olan həmin nadir sənət inciləri həm də musiqi ilə əlaqədardır
Oxunma Sayı: 7