Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Kitabın Adı: Naxçıvan Muxtar Respublika kitabxanalarının təşəkkülü və inkişaf tarixi  
Müəllifi:  İsmayılova Nəzakət
Mövzusu: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kitabxana işi.Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
Nəşriyyat: Naxçıvan,Əcəmi
Səhifə Sayı: 256
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2021
Məlumat: Dərs vəsaitində ilk dəfədir ki, dəyərli sahələrdən biri olan Naxçıvan Muxtar Respublika kitabxanalarının tarixi araşdırılaraq elmi təhlilini almışdır. Respublikamızın ərazisində yerləşən kitabxanaların təşəkkül tarixinə nəzər salınmış, keçdiyi inkişaf mərhələləri bugünkü inkişaf mərhələsinə kimi araşdırılmışdır.
Oxunma Sayı: 20