Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Azərbaycan dastanları  V cild
Müəllifi:  Axundov Əhliman
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Folklor. Folklor elmləri
Nəşriyyat: Bakı,Lider
Səhifə Sayı: 344
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2005
Məlumat: "Azərbaycan dastanları"nın bu cildində müasir dastanlardan şair Nəbi Kəlbəcərlinin "Dilsuz və Xəzangül"ü, Aşıq Əli Köçəsgərlinin "Şahzadə Bəhrəm"i ilə "Fərhad və Şirin"i ilə yanaşı, kökünü əsasən xalq dastanlarından alan, təkmilləşmə xüsusiyyətlərini yaşadıb-qoruyan "Şahzadə Seyfəlmülük və Bədiəlcamal", "Aşıq Alı" kimi dastan nümunələri daxil edilmişdir
Oxunma Sayı: 11