Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Seçilmiş əsərləri  II cild
Müəllifi:  İbrahimbəyov Rüstəm
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Bədii ədəbiyyat
Nəşriyyat: Bakı,AVRASİYA PRESS
Səhifə Sayı: 288
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2006
Məlumat: Görkəmli yazıçının seçilmiş əsərlərinin ikinci cildinə müasirlərimizin keçdiyi həyat tərzini əks etdirən povest və hekayələri daxil edilmişdir.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur