Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Azərbaycan dastanları  IV cild
Müəllifi:  Məmmədhüseyn Təhmasib
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Folklor. Folklor elmləri
Nəşriyyat: Bakı,Lider
Səhifə Sayı: 464
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2005
Məlumat: "Azərbaycan dastanları" nın təqdim olunan cildi mükəmməl aşıq-dastançı ənənəsinin məhsulu kimi meydana çıxmış "Koroğlu" eposunu əhatə edir. Aşıq sənətinin möhtəşəm əsəri kimi bu dastan mənsub olduğu xalqın əxlaqına, mənəviyyatına təsir göstərmişdir
Oxunma Sayı: 2