Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Əsərləri  IV cild
Müəllifi:  Cabbarlı Cəfər
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Bədii ədəbiyyat
Nəşriyyat: Bakı,Şərq-Qərb
Səhifə Sayı: 288
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2005
Məlumat: Qüdrətlı qələm ustası C.Cabbarlının "Əsərləri"nin dördüncü cildinə müəllifin kiçik həcmli və natamam pyesləri, ədəbi-tənqidi məqalələri daxil edilmişdir.
Oxunma Sayı:
    

Kitabın elektron variantı yoxdur