Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya. Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Azərbaycan dastanları  I cild
Müəllifi:  Məmmədhüseyn Təhmasib, Axundov Əhliman
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Folklor. Folklor elmləri
Nəşriyyat: Bakı,Lider
Səhifə Sayı: 392
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2005
Məlumat: Bu cildə haqq aşığı Qurbani haqqında rəmzi-məcazi səciyyəli "Qurbani", astral məzmunlu "Tahir və Zöhrə", "Dədə Qorqud dünyası ilə çox yaxından səsləşən "Novruz", ailə- məişət mövzulu "Alı xan", eləcə də qəhramanlıq dastanlarından məhəbbət dastanlarına keçid təsiri bağışlayan "Lətif şah" kimi çox sevilən, xalqın duyğu və düşüncələrini tərənnüm edən dastanlar daxil edilmişdir
Oxunma Sayı: 16