Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Filologiya.Bədii ədəbiyyat

 
 
Kitabın Adı: Seçilmiş əsərləri  I cild
Müəllifi:  Haqverdiyev Əbdürrəhim bəy
Mövzusu: Filologiya. Bədii ədəbiyyat/Bədii ədəbiyyat
Nəşriyyat: Bakı,Lider nəşriyyat
Səhifə Sayı: 504
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2005
Məlumat: Böyük dramaturq Ə.Haqverdiyevin " Seçilmiş əsərləri"nin birinci cildinə ədibin dram əsərləri daxil edilmişdir.
Oxunma Sayı: 2
    

Kitabın elektron variantı yoxdur