Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 fevral 2011-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmışdır.
     

Mədəniyyət.Elm.Maarif

 
 
Kitabın Adı: Naxçıvan Dövlət Universitetinin 50 illik tarixi və Elmi kitabxanasının inkişaf yolu  
Müəllifi:  İsmayılova Nəzakət
Mövzusu: Mədəniyyət. Elm. Maarif/Kitabxana işi.Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
Nəşriyyat: Naxçıvan,Əcəmi
Səhifə Sayı: 96
Dil: Azərbaycan dili
Nəşr ili: 2020
Məlumat: Dərs vəsaitində Naxçıvan Dövlət Universitetinin dəyərli sahələrdən olan Elmi kitabxanasının 50 illik tarixi inkişaf yolu araşdırılaraq, təhlil edilmişdir. Elmi kitabxananın təşəkkülü, inkişafı, kadr təminatı, Heydər Əliyev kitabxanası və Tibb kitabxanasının yaranması və s. sahələr haqqında geniş məlumat verilir.
Oxunma Sayı: 20